Polityka prywatności

Warunki Korzystania z Portalu
Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem www.besimgroup.biz, w tym szczególności wszelkich danych i usług dostarczonych Użytkownikowi oraz zasady ochrony prywatności Użytkowników tej strony, a także politykę cookies. Regulamin dotyczy wszystkich osób odwiedzających Portal.

www.zaciszewilanow.pl – strona internetowa zwana zamiennie Portalem;
Administrator strony www.zaciszewilanow.pl – besim group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Zajęczej 15 , 00-351 Warszawa, NIP: 7011020145, REGON: 388068052;
“my”, “nasz” lub też “nas” – odnoszą się i oznaczają besim group Sp. z o.o.;
Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę www.zaciszewilanow.pl; zwany także „Państwo”
Korzystanie z Portalu – każda aktywność Użytkownika na Portalu. Odwiedzenie strony lub korzystanie z niej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki określone w Regulaminie:
Zablokowanie dostępu – uniemożliwienie Użytkownikowi korzystania ze strony www.zaciszewilanow.pl;
Usługa lub Usługi – świadczone usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
Portal został przygotowany przez Administratora jako serwis wyłącznie informacyjny i komunikacyjny, a Informacje zamieszczone na Portal nie stanowią oferty sprzedaży prezentowanych na nim produktów i na ich podstawie nie może dojść do zawarcia umowy kupna-sprzedaży tych produktów, bowiem sprzedaż produktów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nadto Portal nie jest prowadzony w celach marketingowych oraz reklamowych.
W przypadku gdy na Portalu umieszczone będę/są dodatkowe usługi wówczas zasady i warunki świadczenia każdej z Usług realizowanych w ramach strony www.zaciszewilanow.pl będą określały dodatkowe informacje i/lub regulaminy w zakresie każdej z Usług;
Rozpoczęcie korzystania z Portalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na niniejszej stronie internetowej warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli nie akceptują Państwo poniższych warunków, nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z Portalu ani usług świadczonych drogą elektroniczną. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami.
Korzystanie ze strony www.besimgroup.biz jest dobrowolne i nie podlega opłatom.


Polityka Prywatności
I. POLITYKA COOKIES

Szanując prywatność Użytkowników serwisów internetowych, zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), besim group Sp. z o.o. wprowadza Politykę Ochrony Prywatności i zobowiązuje się do przestrzegania jej postanowień.

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest besim group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przyul. Zajęczej 15 , 00-351 Warszawa, NIP: 7011020145, REGON: 388068052;.

Zapewniamy, że stosując technologię cookies dokładamy najwyższej staranności w ochronie prywatności Użytkowników naszego serwisu. W tym celu przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa oraz standardów i najlepszych praktyk obowiązujących w środowisku internetowym.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Portal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu. Pliki cookies są wysyłane przez odwiedzane strony www, a następnie pobierane na komputerze Użytkownika. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty.
W ramach Portalu zbierane są zarówno pliki stałe, jak i sesyjne. Pliki stałe przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy pliki sesyjne są usuwane automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.
Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu , np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;


III. ZAKRES DANYCH

Za pomocą technologii cookies besim group zbiera jedynie anonimowe dane statystyczne o Użytkownikach lub w przypadku Użytkowników, którzy rejestrują się w portalu podając częściowo swoje dane, besim group przetwarza te dane. Przykładem tego typu sytuacji jest dokonywanie zakupów online, kontakt z działem obsługi konsumenta, utworzenie konta czy przesyłanie informacji o konkursach i ofertach.
Wyżej wymienione dane obejmują swoim zakresem:
adres URL witryny, którą użytkownik odwiedzał przed trafieniem na nasze strony internetowe,
adres witryny, na którą Użytkownik przechodzi po wizycie na naszych stronach,
adres IP Użytkownika, serwera proxy, systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej i dodatków, identyfikatora urządzenia i jego funkcji, jak również nazwę dostawcy ISP lub dostawcy usług mobilnych,
dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres dostawy i adres fakturowania,
login, hasło oraz unikalny identyfikator,
historię zakupów,
preferencje osobiste, w tym tzw. listę życzeń (ang. wishlist) jak również preferencje marketingowe i w zakresie plików typu cookie,
besim group gromadzi w plikach „cookies” dane osobowe.


IV. CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

besim group jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w serwisie w następujących celach:
optymalizacji swoich stron internetowych, aby zagwarantować najwyższy standard wygody serwisu w szczególności dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Gromadzone pliki pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, a w efekcie ulepszać ich strukturę i zawartość, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika;
analiz wykorzystywania serwisu pozwalających na systematyczne udoskonalanie struktury i zawartość stron, tak by w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom naszych obecnych i potencjalnych Klientów;
mierzenia skuteczności prowadzonych czynności marketingowych;
dopasowanie treści i form reklam, kierowanych do Użytkowników;
zapamiętania, czy dany Użytkownik wyraził określoną zgodę (np. na pokazywanie wybranych treści), bądź też jej nie wyraził;
zapamiętania zalogowania;
zapamiętania zawartości koszyka;
zapamiętania preferencji wyświetlania;
tworzenia statystyk i raportów oglądalności.
besim group jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych, do momentu odwołania zgody przez Użytkownika, jednak nie dłużej niż będzie realizowany cel przetwarzania.


V. BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie dane gromadzone przez besim group w technologii cookies chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
Podmioty powiązane z besim group, w szczególności współpracujący z nami usługodawcy, zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.
Na stronach serwisu mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Rekomendujemy zapoznanie się z zasadami tych polityk, ponieważ besim group nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach.
Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.


VI. METODY KONTROLI PO STRONIE UŻYTKOWNIKA

Użytkownik może kontrolować pliki cookies przez ustawienia wyszukiwarki i inne narzędzia.
Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja (wyrażenie zgody) przez Użytkownika w przeglądarce (z zastrzeżeniem pkt. 6) oraz nieusuwanie ich.
Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania każdej przeglądarki internetowej.
Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z wykorzystywania przez besim group plików cookies, przez wybór odpowiedniego ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych.
Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
W przypadku gdy Użytkownik korzysta z oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszczającego przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu, również może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej..
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej
W przypadku gdy Użytkownik odwiedza serwis internetowy besim group korzystając z naszych usług na urządzeniu mobilnym, to urządzenie wysyła dane dotyczące lokalizacji użytkownika. Większość urządzeń pozwala zapobiegać wysyłaniu danych dotyczących lokalizacji, a besim group zobowiązuje się do przestrzegania ustawień Użytkownika.


VII. ZMIANA POSTANOWIEŃ

Rozwój serwisów internetowych, korzystanie z najnowszych technologii jak również zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, wprowadzenia zmian w polityce w zakresie ochrony prywatności prowadzonej przez besim group. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników serwisu natychmiast po ich wprowadzeniu, w ramach zakładki „Polityka prywatności”.


VIII. INFORMACJE

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w plikach cookies jest prawnie uzasadniony interes administratora danych. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Administrator przetwarza dane osobowe w ww. celach.
Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, a na podstawie odrębnych przepisów i w granicach przez nieprzewidzianych przysługuje mu prawo do ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane osobowe zostaną usunięte przy zakończeniu prowadzonej działalności gospodarczej.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Portalu www.zaciszewilanow.pl z siedzibą w Warszawie przy ul. Zajęczej 15 , 00-351 Warszawa.
Administratorem danych osobowych jest operator.


​IX. DANE KONTAKTOWE

Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej przez besim group polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Portalu , w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o kontakt mailowy na adres kontakt@besimgroup.pl


ZAKAZ KOPIOWANIA

Wszystkie materiały umieszczone na stronie internetowej www.zaciszewilanow.pl należącej do besim group sp. Z o.o. są chronione prawami autorskimi.

Właścicielem praw autorskich do umieszczonych na stronie internetowej materiałów jest besim group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Zajęczej 15 , 00-351 Warszawa, NIP: 7011020145, REGON: 388068052, KRS: 0000888030

Właściciel praw autorskich zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na stronie internetowej www.zaciszewilanow.pl bez pisemnej zgody jest zabronione niezależnie od celu.

Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zamieszczonych na stronie internetowej www.zaciszewilanow.pl fotografii, grafik, projektów, tekstów, broszur, szaty graficznej itp. pod groźbą sankcji prawnych.

Zabrania się umieszczania materiałów lub ich części pochodzących ze strony internetowej www.zaciszewilanow.pl na jakimkolwiek serwisie internetowym lub serwerze